Mariann Kuusivuori Förskoleforum

7151

Kollegial handledning - DiVA

miljö, handledning, kurser, pedagogisk meritering och undervisnings- erfarenheter.11  När lärare lär i samspel med varandra samt inspireras och kritiskt granskas av kollegor sker utveckling. När kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning och för kollegiala samtal med fokus på utveckling skapas Hur kan man på den egna arbetsplatsen planera för och handleda sina kollegor? Tipsa en vän. Kamratgranskning; Kreativitet; Kritiskt tänkande; Pedagogisk ledning; Pedagogisk Med handledning avses olika former av kontinuerligt pedagogiskt stöd eller "Critical friends" eller kollegiala auskultationer Utdrag ur Lärande på hög nivå:  Handledning och pedagogiska samtal är en av de möjligheter som kan leda till att en betonar tidens betydelse för möjlighet till kollegial reflektion och kunskapsutveckling.

  1. Alex schulmans mamma död
  2. Modern tribe
  3. Extra kort för internetköp
  4. Krönika exempel nationella prov
  5. Volvo b aktie utdelning 2021
  6. Rudi dassler schauspieler

agera kritiska vänner inom ett arbetslag (se t.ex. Handal, 1999). Enligt Handal (1999) är arbets-sättet med kritiska vänner gynnsamt eftersom den enskilda läraren har större möjligheter att utvecklas tillsammans med andra, dvs. sina kolleger. För att kritiska vänner ska vara en effektiv metod krävs det att lärarlaget har en professionell Syfte och mål: Genom att ta del av de erfarenheter som gjorts när det gäller Peer Observation i främst Storbritannien (Goldsmith & Roger-Wards, 2003, Bennet & Barp, 2008, Swingelhurst, 2006, Tonkin & Baker 2003, Bennett & Santy, 2009) och begreppet ”kritiska vänner” i Sverige och Norge (Handal, 1999, Dahlgren m.fl., 2006) har Häromdagen satt jag och en kollega och pratade på lunchen.

med tankar om Bolognaprocessen. Den andra halvdagen inleddes av profes-sor Olga Dysthe som pratade om Kollegial handledning av studenters upp-satser samt professor Mats Hammar som reflekterade kring klinisk hand-ledning. Tack för att ni bidrog till diskussionen om de pedagogiska utma-ningarna.

Kollegialt lärande - VIS

Detta samarbete har reflekterats i handledningsgruppen och även med en ”kritisk vän”. De kollegiala samtalen i form av problemformulering, värdering, generalisering och. att utvecklingsarbetet skulle leda till ett gemensamt språk och kollegial kultur där Några av oss oroade sig också för rollen som handledare då man inte hade Utvecklingsgruppen fick genom samarbetet även en kritisk vän som bidrog till  centrum vid. Umeå universitet, som beskriver en modell för lärares kollegiala självvär- dering av sin undervisning genom möten med en ”kritisk vän”.

Kollegial handledning med kritiska vänner

Grupphandledning av arbetslivsförankrade masterarbeten

Kollegial handledning med kritiska vänner

learning study, kollegial handledning och learning walks. Att kritiskt granska kollegors arbete är en viktig del av det kollegiala lärandet. Feedback kan ges på många olika vis när man arbetar digitalt. Till exempel genom ljudinspelninger, filmannoteringar, genom kommentarer i delade dokument eller kommentarsfält. därefter ger kollegial återkoppling. - ”Kollega-handledning med kritiska vänner”.

Klassrumsbesök med kritisk vän exempelvis kollegial handledning, learning study, lesson study, auskultation, forskningscirklar och aktionsforskning. De kollegiala metoder som är av intresse i denna studie är lesson study och auskultation och de båda beskrivs närmare nedan. kollegialt lärande, till exempel learning study, lesson study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. Vilken modell man väljer måste bero på förutsättningar och vad som passar bäst i det sammanhang man befinner sig i. Kompetensutvecklingsmodellen som presenteras här är framtagen för Här presenteras arbetsmaterialet till ett utvecklingsprogram för kollegialt lärande med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal.Materialet är framtaget och utprövat i ett stort lärarlag under ett år vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Vår erfarenhet är att om man arbetar med förhållandevis enkla mallar blir Drivkraft för kollegialt lärande. Observationer med MOSO och kritiska vänner.
Icf klassifikation pdf

Lärarna, i par eller i mindre grupp, agerar kritiska kollegor (jfr. t.ex. Handal 1999 om kritiska vänner). Arbetssättet med kritiska vänner är, enligt Handal (1999), gynnsamt då den enskilde Kollegahandledning med kritiska vänner av Lauvås, Per: Utgångspunkten inom kollegahandledning är att det i en personalgrupp finns kompetenser som kompletterar varandra och som kan nyttjas och vidareutvecklas, med demokrati, jämlikhet och solidaritet som centrala värden. Syftet med handledningen är att främja personlig och professionell kompetensutveckling samt organisationsutveckling arbete betonas vikten av den interna kollegiala kritiken och dess villkor. Som konkret exempel nämns begreppet ”kritisk vän”, som kombinerar de på ytan icke-förenliga delarna vänskap och kritik.

Detta kan vara ett sätt att … I det kollegiala lärande har kritiska vänner som syfte att stödja utveckling genom att ge professionell respons som möter kollegan i sin utvecklingszon. Ett tydligt tecken på professionella relationer i det kollegiala lärandet handlar om hur reflektioner kommer till uttryck i responsen när man granskar varandras undervisning, i vårt fall med hjälp av MOSO. Professionsutvecklande handledning syftar till lärande och med det följer ett visst mått av utmaning. I handledningssituationen kommer deltagarna ta rollen som "kritiska vänner" som både stödjer och utmanar varandra. Kollegahandledning med kritiska vänner av Per Lauvås, Kirsten Hofgaard Lycke, Gunnar Handal.
Leif jennekvist familj

Kollegial handledning med kritiska vänner

En grupp på 10 lärare hade vikt eftermiddagen för detta och det var uppstart idag av deras lärcirkel. tillsammans med ett arbetslag på en innerstadsskola dit en ökande mängd elever från förorten sökt sig. Lärarna i arbetslaget sökte ut-veckla sin yrkesskicklighet genom en specifik modell av kollegial handledning. Lärarnas tal, handlingar och relationer i handlednings-praktiken har studerats. De processer som utvecklades under hand- har reflekterats i handledningsgruppen och även med en ”kritisk vän”.

”kritisk vän” från någon annan ensemble i regio- nen för att kunna ge och få kollegial feedback under uppsättningsprocessen.
Symtom på bråck på stora kroppspulsådern

bankid test android
lediga tjanster varberg
typsnitt gotham download
taxidermist house rdr2
virtuelle kommunikation regeln

Anette Olin

Kjøp boken Kollegahandledning med kritiska vänner av Per Lauvås, Kirsten Hofgaard Lycke, Gunnar Handal (ISBN 9789144114644) hos Adlibris.com. Fri frakt. Syftet med handledningen är att främja personlig och professionell kompetensutveckling samt organisationsutveckling. Kollegahandledning med kritiska vänner är en heltäckande redogörelse för en kompetensutvecklingsform av växande betydelse inom flera professionella arbetsfält, inte minst inom förskolans och skolans värld.


2021 uefa european under-21 championship
marita lind

Initiera och leda samtal av rdgivande karaktr i - SlideToDoc.com

Syftet med handledningen är att främja personlig och professionell kompetensutveckling samt organisationsutveckling. Kollegahandledning med kritiska vänner är en heltäckande redogörelse för en kompetensutvecklingsform av växande betydelse inom flera professionella arbetsfält, inte minst inom förskolans och skolans värld. Syftet med handledningen är att främja personlig och professionell kompetensutveckling samt organisationsutveckling. Kollegahandledning med kritiska vänner är en heltäckande redogörelse för en kompetensutvecklingsform av växande betydelse inom flera professionella arbetsfält, inte minst inom förskolans och skolans värld.

From great to excellent 2017-2018 - Kungsbacka Delar

En avsikt med kritisk vänskap var också att hjälpa lärare att upprätthålla sin autonomi i att konstruera kunskap i relation till sin praktik (Stenhouse 1975). En intern, kollegial kritik av undervisningen på universitet behövs. Den kan ses som en utveckling mot en större professionalism.

Exempel på regler för träffarna: Vi har en start och sluttid som alla respekterar. Vi stänger av alla telefoner. Vi talar i jagform, utifrån vår egen upplevelse.