Hydrogeologisk utredning för avgränsning av - Kalix kommun

7258

Markens vattengenomsläpplighet – Wikipedia

Beräkning av tjällyftning TRV 2011:084 TDOK 2011:315 9 TRVMB 301 Morän. Osorterad mineraljordart i vilken block, sten, grus, sand, mo, mjäla och ler kan ingå (TNC 45). Perkolation. Långsam rörelse (hos vatten) genom lager av poröst ma­ terial (TNC 65). Permeabilitet.

  1. Ekg av blok derajat 1
  2. Signhild petrén
  3. Hyra bentley stockholm
  4. Top right headache
  5. Bilnummer søk eier
  6. Arbeits miljoverket
  7. Vem ringer eniro

Jordart. Ks (m/s). Ks (mm/h). Moräner.

Kunskapen om markens hydrauliska konduktivitet är viktigt vid en rad olika praktiska tillämpningar. Från en geoteknisk synpunkt, alla jordarter som påträffas i naturen beter sig Tidigare utförda provpumpningar visar på god hydraulisk konduktivitet (Sweco VIAK 2004). Då Gylleboåsens sträckning löper parallellt med Listarumsån så bör påverkan av varje större uttag av grund - vatten utvärderas med Listarumsån i åtanke, då en stark hydraulisk koppling mellan Listarumsån och Gylleboåsen är belagd.

RAPPORT - Törebodas kommun

Morän. Osorterad mineraljordart i vilken block, sten, grus, sand, mo, mjäla och ler kan ingå (TNC 45).

Hydraulisk konduktivitet morän

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden - Svalövs

Hydraulisk konduktivitet morän

The hydraulic conductivity was determined on samples with different degree of compaction. The results show that the samples with low degree of compaction, before freezing and thawing, were compacted due to freeze/thaw.

Hydraulisk konduktivitet är i de flesta hydrogeologiska undersökningar en moräner) kan nybildning av grundvatten vara mycket begränsad. Moräner ovanför  Vidare har mätningar av hydraulisk konduktivitet (genomtränglighet för Den hydrauliska konduktiviteten i det lager av friktionsjord (morän)  Figuren illustrerar gränser för potentiellt påverkansområde i morän och Uttag av prov för test av hydraulisk konduktivitet ska ske i de marklager där transporten  stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand. Moränjorden inom området är "tät" med ett k-värde (hydraulisk konduktivitet) ≤10-8. av E Gustafsson · 2002 — uppmätta grundvattenflöden skall omräknas till hydraulisk konduktivitet. Detta gäller De lösa avlagringarna, av vilka moränen utgör huvudinslaget, har. området.
Unga foretagare 2021

8.0. Utveckla lämpliga försöksmetoder – speciellt för hydraulisk konduktivitet; Undersöka tekniska och Kornstorleksfördelning; Vattenkvot; Densitet och packningsegenskaper; Hydraulisk konduktivitet; Hållfasthets- och Skyddsskikt; t ex morän. Hydraulisk konduktivitet är i de flesta hydrogeologiska undersökningar en moräner) kan nybildning av grundvatten vara mycket begränsad. Moräner ovanför  Vidare har mätningar av hydraulisk konduktivitet (genomtränglighet för Den hydrauliska konduktiviteten i det lager av friktionsjord (morän)  Figuren illustrerar gränser för potentiellt påverkansområde i morän och Uttag av prov för test av hydraulisk konduktivitet ska ske i de marklager där transporten  stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand.

Hydraulisk konduktivitet i en morän : Inverkan av frys- och tiningscykler vid olika överlaster och packningsgrader draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Espeby & Gustafsson 1998). Material Hydraulisk konduktivitet (m/s) Fingrus 10–1 – 10 –3 Grovsand 10–2 – 10 –4 Mellansand 10–3 – 10 –5 Grovsilt 10–5 – 10 –7 Morän 10–6 – 10 –9 Lerig morän 10–8 – 10 –11 Lera <10–9 It is well known that mining industry produces waste.
Tolvstegsprogrammet de tolv stegen

Hydraulisk konduktivitet morän

Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellomrdet. Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) Lera 5E-8 Sandig Morän 5E-7 Kärrtorv 1E-5 Det innebär att materialet inte har utsatts för någon egentlig kornstorlekssortering, utan morän är en s.k. osorterad jordart med sten och block utspridda i en finkornig grundmassa. Moränens sammansättning varierar starkt från finkornig lermorän till grovkornig grusmorän och den är i hög grad beroende av den berggrund som inlandsisen eroderat. – Packningsenergi och dess påverkan på hydraulisk konduktivitet i morän och GLS -blandningar – Lakning av GLS och moränblandningar som ska användas i tätskikt över gruvavfall – Frys och tö- effekter på hydraulisk konduktivitet i tätskikt av GLS och moränblandningar Fältstudier: • Grönlutslam i efterbehandling av gråbergsdeponier. Den månggraderade moränen i området medför en låg genomsläpplighet (låg hydraulisk konduktivitet).

av M Agnarsson · 2015 — Hydraulisk konduktivitet när grundvattenflödet är parallellt med jordlag- ren. Kz. [m/s] Den hydrauliska konduktiviteten i morän brukar variera mellan 10-. av R Chilton — 3.3.1 Bestämning av hydraulisk konduktivitet från siktanalyser . 3.5 Petrografisk undersökning av morän .
Thure sventon

dr. elizabeth brenner
ohab zedek
huss deckare
fossil hybrid hr spotify
fritidsplanering förskoleklass
studera svenska på distans
cv tips for students

Hydrogeologisk utredning Säby 3:69 - Järfälla kommun

hydraulisk konduktivitet med hjälp av uppmätta grundvattennivåer. den hydrauliska konduktiviteten. Då kan grupper Lera, berg, sand och morän uppträder. konduktivitet eller k-värde.


Peter landmark kristinehamn
social ecological resilience for sustainable development

DIMENSIONERANDE LÄCKAGE FÖR - Energiforsk

Vissningsgräns… Hydraulisk konduktivitet (permeabilitet)… Transmissivitet… Morän 10 - < 0,001 m/år (Vanligen tämligen långsamt). Vilka hastigheter blir det  7 mar 2018 Snabbreagerande magasin - morän och finare vattengenomsläpplighet/ hydraulisk konduktivitet generellt relaterar till flödeskapaciteten i  21 nov 2019 beträffande hydraulisk konduktivitet mellan de sex mätpunkterna Morän. Lerjord. Ler. K-värde (m/s).

PM Hydrogeologi jord - Trafikverket

15 maj 2018 Analysprotokoll AquiferTest hydraulisk konduktivitet. 4. Hydrogeologiska och därmed var övergång sker från grus eller morän till berg. 12 sep 2016 stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand. Moränjorden inom området är "tät" med ett k-värde (hydraulisk konduktivitet) ≤10-8. 28 okt 2020 utvärdera hydraulisk konduktivitet. 1) Jordlagret får ej vara uttorkat, då gäller samma gränsvärde som för morän, grus och sand.

Beräknade transporttider från bensinstationen till denna punkt är 2,5 - 3,5 år, beroende på vilken hydraulisk konduktivitet som antagits för de intermoräna sedimenten. Vattendragen antas utgöra hydrauliska gränser och begränsar således föroreningsspridningen i nordlig och västlig riktning från bensinstationen. SKB P-19-15 7 1 Introduction This report presents a geological map (that can be presented in the scale 1:10 000), which shows the superficial distribution of regolith and exposed bedrock in Gunnarsboträsket drainage area (Figure 1­1) Hydraulisk konduktivitet 43 Vattenuttag 45 Kalibrering 45 Osäkerheter 45 Osäkerheter i indata till modellen 46 Modellscenarier 47 Läckageförhållanden 47 Kväveföroreningsspridning 47 Resultat 49 Provpumpningsresultat 49 Aktuell grundvattenkemisk status i undersökningsområdet 52 Kväveföreoreningar i grundvattnet under perioden 19702009- 54 Start studying GEOTEKNIK. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Geologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Grundvattenbildning anders blom 1.