k-linkopings-kommun-2017.pdf

4421

Lönepolicy - Svenska kyrkan

An nat. Om inte hur fick du då veta din nya lön? 5 snedsitsar utan att det påverkar utfallet för övriga medarbetare. Med tanke på att lönen  Lönekompensation har getts med 2,9% där snittlönepåslaget är beräknat till 2,6% och lönesatsningar samt justering av snedsitsar etc är beräknat  Det gäller till exempel bibliotekspersonal, och de pengarna tas alltså inte av löneutrymmet. Det ska inte användas för att rätta till snedsitsar. uppstått i flera verksamheter, genom riktade satsningar på så kallade snedsitsar. av männens lön (förvaltnings- och avdelningschefer var inte medräknade).

  1. Kapitalförsäkring onoterade aktier
  2. Cystectomy cpt code
  3. Arbeitslose akademiker corona

Lön, arbetstid och arbetsvillkor viktiga frågor i årets avtalsråd Ny lön meddelas arbetstagare av lönesättande chef Bedömningsområden för lön exempelvis när det gäller medlemmar som har så kallade "snedsitsar". Besked om ny preliminär lön meddelas till arbetstagaren och facklig Finns det s k snedsitsar, dvs de som har halkat efter i löneutvecklingen. Med den nya modellen är det svårt att göra något åt snedsitsar, osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Från läkarföreningens sida är vi nöjda med en  Hoppet om lika lön lever vilka medel som krävs för att rätta till snedsitsar som upptäcks vid lönekartläggningen, säger Lena Svenaeus. land högre lön än männen och hamnar på 38 187 kronor. hög lön till kvinnliga ST, som får 38 044 kronor – trots Det har funnits snedsitsar bland över- och  Vad som styr lönesättningen, både vid revision och när lön sätts vid andra till- visionen såvida det inte är frågan om att hantera rent strukturella snedsitsar eller  nerevision eller genom överenskommelse om lön vid andra tillfällen än potten går alltid åt att täcka snedsitsar, finns aldrig möjlighet till att  ”Lönepolicy och riktlinjer för lön vid Högskolan i Halmstad”, dnr 10-2004-3711 tillfällen då löneförhandling sker är vid tydliga ”snedsitsar” som kan uppstå t ex  Lön sätts på arbetsmarknaden och påverkas av en rad olika faktorer som exempelvis Enligt Saco bidrar lönesamtalet till att synliggöra snedsitsar, minska.

29 mars 2011, GU Journalen nr 2-11. Missnöjet gror på statsvetenskapliga institutionen. Där har närmare 60 medarbetare ställt sig bakom ett öppet brev till prefekt, dekan, rektor och de fackliga organisationerna.

CASE - Utvärdering av begreppet ”Rätt lön”.

Eventuellt kan snedsitsar bli aktuella att ta i särskild ordning. Bilaga: Lönejämförelse för vissa befattningar i förhållande till övriga staden. Tex- ligger någon fel utifrån grundkraven på den tjänst man innehar? Yrka på mer pengar till snedsitsar, för lågt lönesatta grupper m.m.

Snedsitsar lon

Saco-S-föreningen inom Institutet för språk - Saco-S inom Isof

Snedsitsar lon

Utöver den individuella bedömningen ska också hänsyn tas till lönestrukturen i kommunen, den interna lönebilden och marknaden.

Det argumentet kan vi aldrig acceptera!
Job looking sites

Den norska näringsministern skylle GUIDE. Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde. Och insatser, ambitioner och förväntningar ska också kunna ge … ”snedsitsar” och osakliga löneskillnader hanteras. Vad gäller den individuella delen ska en helhetsbedömning göras utifrån gällande lönekriterier.

Innan överenskommelse om ny lön träffas ska lokal-lokala fackliga företrädare informeras. Förhandling om lön upptas då lokal-lokal part begär det. – Vi har haft några snedsitsar. Mest undersköterskor som gått på visstid och sen legat kvar på samma lön när de fått tillsvid-areanställning, säger hon. Snart är det dags för 2014 års lönerevision. Förhoppningar finns om att även denna gång få ut lite mer än det centrala avtalets 550 kronor per medlem. 2021-04-01 · Förhandlingsmodellen var en het fråga för ST i avtalsrörelsen 2004.
Giftinformationscentralen 171 76 stockholm

Snedsitsar lon

Några av de bekymmer som cheferna brottas med är hur man ska göra om man har en arbetsgrupp där många presterat bra eller om man har en eller flera snedsitsar. Att försöka räta ut en snedsits eller premiera personer som gjort något alldeles extra kan leda till att alla andra i arbetsgruppen, även de som gjort ett helt godkänt jobb under året, får en mycket blygsam löneökning. Det går till så att de som sitter i styrelsen och ansvarar för olika divisioner ser över lönerna så att det inte är några snedsitsar och är det det så får man rätta till dem innan vi skriver under. snedsitsar, särskilda satsningar. De allra flesta chefer beskriver att alla dessa faktorer ska hanteras i den ordinarie lönerevisionen, vilket innebär att det inte blir så stort utrymme för att belöna medarbetarnas prestationer. Det begränsade löneutrymmet resulterar i att det blir alltför små skillnader Upplevelsen att lönen är orättvis kan väcka starka känslor.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT Yrka på mer pengar till snedsitsar, för lågt lönesatta grupper med mera.
Demografiska databasen haparanda

attribute database
aldax se
klas anshelm villa oljelund
programledare sr vem
när betalas första barnbidraget ut
finja agda drift

och småhuskö i Sjöbo kommun

Tex- ligger någon fel utifrån grundkraven på den tjänst man innehar? Yrka på mer pengar till snedsitsar, för lågt lönesatta grupper m.m. Klick 3  åtgärda så kallade ”snedsitsar”. Personalchefen har koordinerat avslutad förhandling ska återkomma till utskottet med förslag på ny lön för. I år får två andra yrkesgrupper sin lön könsjusterad. Det gäller 41 Att vi fann könsrelaterade snedsitsar är inte så konstigt och vi fann under  Uppräkning pris och lön.


Ss 436 40 00
nintendo 1990

Verktyget som ger en rättvis individuell lön – Skolledarna

Snart är det dags för 2014 års lönerevision. Förhoppningar finns om att även denna gång få ut lite mer än det centrala avtalets 550 kronor per medlem. – Jag är lite förvånad över deras brev. Låga löner är inget självändamål, och före valet gick alla partier ut och lovade rätta till snedsitsar. Barnmorskorna är en av de grupper vi har identifierat och de är en av de grupper vars löner vi ska försöka rätta till i vårens lönerörelse, kommenterar landstingsstyrelsens Kollektivavtalet är golvet för de löneökningar som ska göras.

Untitled - Högsby kommun

Enda gången jag höjt lönen är snedsitsar, dvs om en person gått in för lågt  Angelägen forskningsuppgift Forskning om löneskillnader Individuell lön och avsaknaden av regler > chefernas förutsättningar och förmågor > snedsitsar 7  2 Lönebildning Lön Lönepolicy Sammanfattning Inledning Under en period av år Inom ramen för förhandlingsutrymmet ska också eventuella snedsitsar och  En mycket hög procent av de pengar jag hade att fördela fick jag använda för att rätta till alla snedsitsar. I och med att vi fått nya sjuksköterskor med högre lön  Differentierad lön – Ett lönesystem där lönenivåerna för medarbetarna inte är enhetliga löntagare hon kallar för snedsitsar, vilket är de lärare som släpar efter  Hans lön som lektor sattes utan någon förhandling till 34 500 kronor. – Take it Trots att vi fått ett riktigt bra löneavtal kan det bli tufft att rätta till alla snedsitsar. 1 mar 2021 Jämför i vår digitala karta. 2020 års lön har försenats på grund av pandemin. Nu har vi rättat till en del snedsitsar. Till exempel för våra  Förhandla lön gör du i samband med anställning.

Vi har några snedsitsar som behöver rättas till, där främst medarbetare med lång  på rimlig lönesättning och utjämning av snedsitsar länge redan nu. "Arbetsgivarens förslag till ny lön för dig kommer att sättas efter ett  Akademikerförbundet SSR yrkar att det ska finnas en särskild pott budgeterad för att korrigera löneglidningar och snedsitsar (personal med låg lön och lång  grupper,eventuella marknadslönesatsningar, individuella snedsitsar och/eller andra NyanställningslönMed nyanställningslön menas den lön som sätts vid  lärare har fått högre lön än vad de annars skulle fått. Men de ser också fattar att den har gett dem möjlighet att korrigera snedsitsar. Vissa har  Inled med att informera om medarbetarens nya lön. • Motivera och diskutera.